Riko da Maris na Duniya na 3 don Aminci da Rashin Tashin hankali